ensenyament

Comparació entre el sistema d’ensenyament finlandès i el sistema d’ensenyament català

Posted on Actualizado enn

Finlàndia té un gran èxit en el sistema d’ensenyament que utilitza. És el país que ha tingut una evolució més significativa en els últims anys com també, més bons resultats en els informes PISA.

Els tres factors més importants, causants d’aquest èxit són: les institucions socials i culturals, el sistema educatiu basat en l’alta qualificació del professorat i la gran consciència que hi ha establerta en la societat: el principal responsable de l’educació dels fills és la família.

L’assoliment del primer factor es porta a terme amb iniciatives legislatives. Un exemple seria la iniciativa que permet la compatibilització dels horaris laborals amb la vida familiar. Aquesta iniciativa però, en molts països ja s’han impartir mesures adequades per portar-la a terme, en canvi, a Catalunya no. Fet que es pot corroborar observant la quantitat d’hores lectives com fora de l’aula que s’imparteixen en els estudiants catalans. Cal emfatitzar, que aquestes hores, entre set i catorze anys,  són superiors a la mitjana de l’OCDE. Cal tenir en compte, que tot i la quantitat d’hores impartides els resultats no són bons.

L’aconseguiment del segons d’aquests tres factors s’assoleix a Finlàndia amb aquest sistema: cal que els estudiants que volen obtenir la llicenciatura de professor de primària superin dues seleccions. La  primera és que el candidat tingui en l’expedient acadèmic una mitjana superior a 9 en els estudis de batxillerat. La segona és l’avaluació que es fa del candidat en aspectes com: la competència lectora i escrita, la capacitat de comunicació i d’empatia i també, les habilitats artístiques, musicals i matemàtiques. Cal afegir-li a aquest sistema, que aquests candidats imparteixen 6.400 hores de formació i estudi, cas contrari a Catalunya que és de 2.000. Una altra dada rellevant és la diferència d’hores d’estudis pedagògics que realitzen els candidats per poder accedir a la facultat d’educació. A Finlàndia imparteixen més de 1.400 hores a Catalunya, el tràmit consta d’ entre 100 i 130 hores.

El tercer factor esmentat s’assoleix a Finlàndia mitjançant la participació de la família en totes les fases del procés d’aprenentatge dels infants i dels joves.  Aquesta és una de les fonamental causes de les grans diferències qualitatives de l’ensenyament. Tot i que a Catalunya li donen una gran importància, algunes dades demostren que no s’imparteix aquest factor correctament: entre 25 i 64 anys l’índex de titulació d’educació secundària superior a la població espanyola és de 45% enfront del 67% de la unió europea. Aquestes factor és basa en actituds, per tant, es poden modificar, com s’ha fet en països que tenen unes dades de formació d’adults entre 25 i el 35%, països com Finlàndia, suècia i Dinamarca.

En conclusió podem veure les grans diferències entre els dos sistemes d’ensenyament i, el resultat de cadascun.

Carlota Farré Carreras i Júlia Gamissans Martínez

Per què l’ensenyament a la primària?

Posted on Actualizado enn

SOS -ensenyament públic de qualitat

La formació dels nens repercutirà al futur del país, per això, hem pensat que és necessari reclamar una inversió més elevada en el coneixement i fer front a les retallades educatives. El nostre bloc es suma a les demandes i manifestacions que diuen “Prou a les retallades en educació!” i “Els nens són la matèria prima més important que tenim!“.

Deixant de banda la importància de l’ensenyament infantil tota aquesta sèrie de limitacions i reduccions d’ajudes influeix directament al nostre Estat del Benestar. Deixarem que desaparegui davant dels nostres ulls? Nosaltres no! Si es redueix l’ensenyament, es redueix les possibilitats de creixement social i personal. Qualsevol demora en ensenyament a la llarga tan sols portarà problemes socials. Tornarem al segle XIX? El paper de la dona tornarà a ser invisible? La gent no podrà optar a la llibertat d’expressió ni a l’ús de la seva llengua? Ningú vol que això passi i l’única manera de frenar el retrocés és invertint amb el progrés, és a dir, ensenyant. Els nens són el nostre futur i no permetrem que cap llei el condicioni.

En el nostre bloc recollirem entrevistes de gent relacionada en aquest sector, informació de notícies al voltant de l’educació i el seu tractament i comparatives a nivell internacional.

A part, ens volem involucrar en aquest assumpte d’urgència social perquè nosaltres com estudiants sentim la necessitat de col·laborar en la millora de l’ensenyament. Un servei que hauria de ser competent i dignificant per a tothom.

Carlota Farré Carreras i Júlia Gamissans Martínez